Quy Trình Tuyển Dụng VIETTRONIMEX Đà Nẵng

Nhằm xác định khi nào phải tuyển dụng, quá trình tìm kiếm, lựa chọn đúng người vào đúng vị trí và đúng lúc được thực hiện như thế nào.
 
I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm xác định khi nào phải tuyển dụng, quá trình tìm kiếm, lựa chọn đúng người vào đúng vị trí và đúng lúc được thực hiện như thế nào.
Nâng cao tính hiệu quả của quá trình tuyển dụng (nâng cao số nhân viên được ký hợp đồng lao động có thời hạn sau thời gian thử việc).
II. PHẠM VI ÁP DỤNG

 
 
 
- Áp dụng trong toàn Công ty
- Đối tượng áp dụng: Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

III. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
a. Định nghĩa:
- Tuyển dụng: Là tập hợp các hoạt động tập trung vào việc tìm kiếm và xác định nguồn nhân lực có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung vào các vị trí còn trống của tổ chức.

b. Chữ viết tắt:
- Ban lãnh đạo : BLĐ
- Hành chính Nhân sự : HCNS

IV. TRÁCH NHIỆM
a. Hội đồng tuyển dụng:
* Thành phần:
- Ban Tổng Giám Đốc
- Giám Đốc/ Trưởng Phòng HCNS
- Trưởng, phó các phòng ban, các đơn vị

b. Phòng Hành chính Nhân sự:
- Thực hiện các công việc theo quy trình, quy chế để thiết lập các thông tin cơ sở, tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng ra quyết định tuyển chọn ứng viên.

c. Các phòng ban, đơn vị:
- Trưởng, phó các phòng ban, các đơn vị có trách nhiệm tham gia việc xây dựng bảng mô tả công việc và trực tiếp phỏng vấn chuyên môn, sát hạch nghiệp vụ các ứng viên.

V. LƯỢT ĐỒ TUYỂN DỤNG
Pin it

Đường dây nóng

Bán hàng (08h00 - 21h30)

0949 044 468

Bảo hành,sửa chữa: (8h00-18h00)

02363 830 749

Góp ý, khiếu nại 

0949 044 468

 

Kết nối với Viettronimex

LIKE để nhận ưu đãi sớm nhất, mới nhất

  facebook icon 7 toutubes 2 youtube 20150827110756 dathongbao