CASPER

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Công lắp đặt

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32