CASPER

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32