CASPER

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Casper 1.5 ngựa KC-12FC32

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 1,5 HP GC-12IS35

Công lắp đặt

Điều hòa Casper 1 ngựa LC-09FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 2 HP GC-18IS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Casper Inverter 1 HP IC-09TL32

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Casper SC-18TL22 New Series 18000BTU 1 Chiều R410A

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt