Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Sharp 8 kg ES-U80GV-G

Bộ thủy tinh 3 món Lock and Lock