Tủ Rượu

Kiểu tủ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG JC-100

TỦ RƯỢU VANG Alaska JC-48

TỦ RƯỢU ALASKA JC18D (18 Chai)

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG JC-28S

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ