Electrolux

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Electrolux Inverter 7.5 Kg EWF7525DGWA

Chinsu cá hồi 500ml (x 5 chai)

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9025BQWA

Nước giặt Omo matic 4,4kg

Máy giặt Electrolux Inverter 9 Kg EWF9025BQSA

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Máy giặt Electrolux 9 Kg EWF9024BDWA

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8024ADSA

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8025DGWA

Nước giặt Omo Matic 2,2kg

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8025CQWA

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Máy giặt Electrolux 8kg EWF8025CQSA

Máy giặt Electrolux 9.5 Kg EWF9523BDWA

Máy giặt Electrolux 9 Kg EWF9024BDWB

Máy giặt Electrolux 9 Kg EWF9023BDWA

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8024BDWA

Máy giặt Electrolux inverter 11Kg EWF14113

Máy giặt Electrolux 10 Kg EWF14023

Máy Giặt Electrolux Inverter 9 Kg EWF12938

Máy giặt Electrolux 11 Kg EWF1142BESA

Máy giặt Electrolux 11 Kg EWF1141SESA

Máy giặt Electrolux 11 Kg EWF1141AEWA

Máy giặt Electrolux 11 Kg EWF1141AESA

Máy giặt Electrolux 9 Kg EWF10932

Máy giặt Electrolux 10 kg EWF1042BDWA

Máy giặt Electrolux 10 Kg EWF1024BDWA

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8025EQWA

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF8025BQWA

Máy giặt Electrolux 8 Kg EWF12844