Khối lượng giặt

Loại máy giặt

TỦ SẤY QUẦN ÁO KUNGFU KF-CD900 CƠ