Carrier

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hoà Carrier 1 HP 38CER010-703V/42CER010-703V

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora