Carrier

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hoà Carrier 1 HP 38CER010-703V/42CER010-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Công lắp đặt

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ

Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt