Tủ lạnh Hitachi Inverter R-ZX740KV (X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-WX620KV (XK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-HW530NV(X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-M800PGV0 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW690PGV7 (GBW)

Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW690PGV7 (GBK)

Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-B330PGV8 (BBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-B330PGV8 (BSL)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW690PGV7X (GBW)

Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW690PGV7X (GBK)

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu; Máy lọc không khí F-P15EHA; Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-SX800GPGV0 (GBK)

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-WB640PGV1 (GCK)

Máy lọc không khí F-P15EHA; Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-WB640PGV1 (GMG)

Máy lọc không khí F-P15EHA; Thu cũ quà 10 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW650PGV8 (GBK)

Máy lọc không khí F-P15EHA; Thu cũ quà 10 triệu