Tủ lạnh Samsung 443 lít RT43K6331SL/SV

Tủ lạnh Samsung 256 lít RT25M4033S8/SV