Tủ Mát Đứng Alaska SL-14C3I (1200L)

Tủ mát đứng Alaska 2 cánh SL-8CI (800L)

Tủ mát đứng Alaska SL-24C4 (2025L)

Tủ mát đứng Alaska 1600 lít SL-16C3

Tủ mát đứng ALASKA SL 15C3 (1400L)

Tủ mát đứng Alaska SL-12C 960L

Tủ mát đứng Alaska 1200 lít SL-12CS

Tủ Mát Đứng Alaska 382 Lít LC-743DB

Tủ mát đứng Alaska 550L LC-933C

Tủ mát đứng Alaska 500L LC-833C

Tủ mát đứng Alaska 300 Lít LC-455H

TỦ ALASKA ĐÔNG MÁT KẾT HỢP SFC-500

TỦ MÁT ALASKA ĐỨNG LC-833CF

Tủ mát Alaska LC-643DB (342 Lít)

Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ Mát Alaska SL 8CS 800 Lít

Miễn phí thanh toán thẻ

Tủ mát đứng Alaska 342 lít LC-633H

Miễn phí thanh toán thẻ

Tủ mát Alaska Inverter 350 lít LC-533HI

Miễn phí thanh toán thẻ; Trả góp 0%

Tủ mát nằm ngang Alaska LC-450B 350 lít

Miễn phí thanh toán thẻ; Trả góp 0%

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743H

Miễn phí thanh toán thẻ

Tủ mát Alaska LC-50 (mini 50 Lít)

Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska LC-633H (342 Lít)

Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska LC-333H (230 Lít)

Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska inverter LC-733HI (382 Lít)

Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska SL-14C3 (1200 Lít)

Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska SL-7C (580 Lít)

Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Tủ mát Alaska SL-12C (960 Lít)