Tủ Lạnh Mitsubishi MR-CX35EM-BRW-V 272 lít
Tủ Lạnh Mitsubishi Electric MR-F42EH-ST-V

Tủ Lạnh Mitsubishi Electric MR-F42EH-ST-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV32EJ-BR-V
Tủ lạnh Funiki 152L FR-152CI

Tủ lạnh Funiki 152L FR-152CI

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Funiki FR-132CI 130 lít

Tủ lạnh Funiki FR-132CI 130 lít

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Combo PMH 2021K
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 Lít NR-BL381GKVN

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 Lít NR-BL381GKVN

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Panasonic Inverter 494 lít NR-CY550GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 494 lít NR-CY550GKVN

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Aqua Inverter 252L AQR-IP257BN

Tủ lạnh Aqua Inverter 252L AQR-IP257BN

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Inverter Aqua AQR-IG347DN-GB 318 lít

Tủ lạnh Inverter Aqua AQR-IG347DN-GB 318 lít

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua AQR-P225AB 225 Lít

Tủ lạnh Aqua AQR-P225AB 225 Lít

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua 244 lít AQR-275AB

Tủ lạnh Aqua 244 lít AQR-275AB

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua AQR-P275AB 269 Lít

Tủ lạnh Aqua AQR-P275AB 269 Lít

Combo PMH 2021K; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

Lẩu Điện Elemich + Combo PMH 2021
Tủ lạnh Samsung Inverter 320 lít RT32K5532S8/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 320 lít RT32K5532S8/SV

Lẩu Điện Elemich + Combo PMH 2021
Tủ lạnh Samsung 256 lít RT25M4033S8/SV

Tủ lạnh Samsung 256 lít RT25M4033S8/SV

Lẩu Điện Elemich + Combo PMH 2021
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032DX/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032DX/SV

Lẩu Điện Elemich + Combo PMH 2021