Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Combo PMH 2021K

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Combo PMH 2021K