Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Combo PMH 2021K
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 Lít NR-BL381GKVN

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 Lít NR-BL381GKVN

Combo PMH 2021K
Tủ lạnh Panasonic Inverter 494 lít NR-CY550GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 494 lít NR-CY550GKVN

Combo PMH 2021K