Điều hòa Mitsubishi Heavy 2Hp SRK18CS-5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2Hp SRK18CS-5

Combo PMH 2021K
Điều hòa Mitsubishi Haevy 1Hp SRK10CRS-S5

Điều hòa Mitsubishi Haevy 1Hp SRK10CRS-S5

Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hoà Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WNM

Điều hoà Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WNM

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WJ

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WJ

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WJB

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WJB

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua 1 Hp AQA-KCR9NQ-S

Điều hòa Aqua 1 Hp AQA-KCR9NQ-S

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua inverter 2,0 Hp AQA-KCRV18WNZ

Điều hòa Aqua inverter 2,0 Hp AQA-KCRV18WNZ

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hoà Aqua inverter 1,5 Hp AQA-KCRV12WNM

Điều hoà Aqua inverter 1,5 Hp AQA-KCRV12WNM

Giỏ quà Tết trị giá 500.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Nhân công lắp đặt; Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12NQ

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12NQ

Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12KB

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12KB

Giỏ quà Tết trị giá 350.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Nhân công lắp đặt; Tặng CLĐ + 2m ống đồng + Combo PMH 2021K
Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Combo PMH 2021K
Điều hòa Alaska 1 Hp AC-9WA

Điều hòa Alaska 1 Hp AC-9WA

Combo PMH 2021K
Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Combo PMH 2021K
Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Combo PMH 2021K
Điều hòa LG V10APFUV

Điều hòa LG V10APFUV

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy lạnh LG Inverter 2.5HP V24ENF1

Máy lạnh LG Inverter 2.5HP V24ENF1

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy lạnh LG Inverter 2HP V18ENF1

Máy lạnh LG Inverter 2HP V18ENF1

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy lạnh LG 1 chiều Inverter 1.5HP V13ENS1

Máy lạnh LG 1 chiều Inverter 1.5HP V13ENS1

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy lạnh LG 1 chiều Inverter 1HP V10ENW1

Máy lạnh LG 1 chiều Inverter 1HP V10ENW1

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Điều hòa Funiki 1Hp HSC18TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC18TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC09TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC09TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 HP SRK18CL-5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 HP SRK18CL-5

Công lắp đặt  + Trả góp %
Điều hòa MITSUBISHI HEAVY SRK18YT-S5/SRC18YT-S5 2 HP

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY SRK18YT-S5/SRC18YT-S5 2 HP

Công lắp đặt  + Trả góp %
Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK13YN-S5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK13YN-S5

Công lắp đặt  + Trả góp %
Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK10YN-S5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK10YN-S5

Công lắp đặt  + Trả góp %
MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC 2 HP MS-HP50VF

MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC 2 HP MS-HP50VF

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC MS-HP35VF - 1.5HP

ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC MS-HP35VF - 1.5HP

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC 1 HP MS-HP25VF

MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC 1 HP MS-HP25VF

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Máy Lạnh AQUA 1.0 HP AQA-KCR9NQ-S

Máy Lạnh AQUA 1.0 HP AQA-KCR9NQ-S

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WGSB

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WGSB

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
MÁY LẠNH INVERTER ALASKA AC-12WI 1.5HP

MÁY LẠNH INVERTER ALASKA AC-12WI 1.5HP

Công lắp đặt  + Trả góp %
MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-9WI 1HP

MÁY LẠNH ALASKA INVERTER AC-9WI 1HP

Công lắp đặt  + Trả góp %
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18JKH

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18JKH

(CLĐ + 3m ống đồng) hoặc 500K + Combo 2021K