Hãng

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa LG Inverter 2HP V18WIN mẫu mới 2023

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1.5 ngựa KC-12FC32

Nhân công lắp đặt

Điều hoà Carrier 1 HP 38CER010-703V/42CER010-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Công lắp đặt

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ

Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa âm trần Alaska inverter 2,5 ngựa AF-24CI

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV (new 2022)

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU Gas R32

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa daikin inverter 1 ngựa FTKB25WAVMV (new 2022)

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Hisense 1 ngựa AS-10CR4RYDDJ00 10,000 Btu

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki 2 ngựa HSC18TMU

Công lắp đặt

Điều hòa Daikin Inverter 2,5 HP FTKB60WAVMV (new 2022)

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa Daikin 1 ngựa FTF25UVMV

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG inverter 1 Hp V10ENW1

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 1 Hp SRK/SRC 10YXP-W5

Công lắp đặt

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 ngựa NIS-C09R2H11

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-JW35VF (model 2023)

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Nagakawa inverter 2 ngựa NIS-C18R2T29

Công lắp đặt

Điều hòa Samsung Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1 ngựa LC-09FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY- JW25VF ( model 2023 )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 2 HP GC-18IS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa tủ đứng Midea 24.000 BTU MFPA-28CRN1

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Nagakawa 2HP NS-C18R2T31

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW ( MODEL 2023 )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Nagakawa 2HP NS-C18R2T30

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 ngựa model 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW ( MODEL 2023 )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hoà Casper Inverter 1 HP IC-09TL32

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 11.000BTU V13WIN ( MẪU MỚI 2023 )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Daikin Inverter 3 HP FTKC71UVMV

Điều hòa Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 ngựa NIS-C09R2H12

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Nhân công lắp đặt

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8

Công lắp đặt

Điều Hòa Âm Trần Midea 24000Btu 1 Chiều MCD1-24CRN8

Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG 2 chiều 18.000BTU inverter B18END

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều inverter NIS-C24R2T01

Công lắp đặt

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKA60VAVMV / RKA60VVMV

Công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Funiki Inverter 2.5 HP HIC24TMU

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Hisense inverter 1 ngựa AS-10TW4RYDTU00

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Hisense 2 ngựa AS-18CR4RXADJ00 18,000 Btu

Công lắp đặt

Điều hòa Hisense 1,5 ngựa AS-12CR4RVEDJ01 12,000 Btu

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Hisense inverter 1,5 ngựa AS-13TW4RYDTU00

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt

Điều hòa Hisense 2,5 ngựa AS-22CR4RBBDJ00 22,000 Btu

Công lắp đặt

Điều hòa Hisense inverter 2,5 ngựa AS-24TW4RXBTU00

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki inverter 1,5 Hp HIC12MMC

Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

Công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Daikin inverter 1,5 HP FTKS35GVMV

Điều hòa Daikin inverter 1 HP FTKS25GVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1.5 HP FTKC35QVMV

Điều hòa Hisense inverter 2 ngựa AS-18TW4RGATU00

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW

Điều hòa LG Inverter 1 HP V13API1

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V13APIUV

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V10APIUV

Điều hòa LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

Điều hòa LG Inverter 1 HP V10APF

Điều hòa Funiki inverter 2 ngựa HIC18MMC

Điều hòa 1 chiều Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG Inverter V10APFUV

Điều hòa LG Inverter 2.5HP V24ENF1

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 HP SRK18CL-5

Công lắp đặt  + Trả góp %

Điều hòa LG Inverter 2HP V18ENF1

Điều hòa LG inverter 1,5 Hp V13ENS1

Điều hòa Panasonic 1 Hp CU/CS - KC9QKH -8

Điều hòa Panasonic 1 Hp CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 2,5 Hp CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 2,0 Hp CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 2,0 Hp CU-N18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1,5 Hp CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1,5 Hp CU-N12SKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-U9SKH-8

Điều hòa Panasonic 1.5 HP CU/CS-U12SKH-8

Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Điều hòa Funiki 2Hp HSC18TAX

Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa SamSung 1 Hp AS09RLN

Máy lạnh Electrolux 1.5 HP ESM12CRM-A4

Điều hòa Funiki 2 Hp SC18MMC.2

Điều hòa Electrolux 1 Hp ESM18CRO-A1

Điều hòa Electrolux 1 Hp ESM09CRD

Điều hòa Alaska 1 Hp AC-9WA

Công lắp đặt

Điều hòa Daikin inverter 1,5 Hp FTKS35GVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Funiki 1 Hp SC09MMC

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKS25GVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm
Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Công lắp đặt

Điều hòa Daikin inverter 1,5 Hp FTKQ35SVMV (Hàng Trưng Bày)

Công lắp đặt

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKQ25SAVMV ( HÀNG TRƯNG BÀY )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Công lắp đặt

Điều hòa Electrolux 1,5 Hp ESV12CRO-B2

Điều hòa ALASKA AC-12WI 1.5HP

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa ALASKA 2 ,5 ngựa AC-24WA 2.5HP

Công lắp đặt

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Công lắp đặt

Điều hòa AQUA 1.0 HP AQA-KCR9NQ-S

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Công lắp đặt

Điều hòa Aqua 9000 BTU 1 chiều Inverter AQA-KCRV9WJ

Công lắp đặt

Điều hoà Aqua inverter 1,5 Hp AQA-KCRV12WNM

Công lắp đặt

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12NQ

Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter SRK13YXP-W5

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter SRK-13YW-W5

Công lắp đặt

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY SRK18YT-S5/SRC18YT-S5 2 HP

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1Hp SRK/SRC 09CTR-S5

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2Hp SRK18CS-5

Công lắp đặt

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12KB

Công lắp đặt

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ

Công lắp đặt

Điều hòa Daikin 2.5 HP FTC60NV1V

Điều hòa Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKC25UAVMV