Gia dụng

Kiểu lắp đặt

Máy Lọc Nước RO 5 cấp lọc BNL ALT-RO-88NL

Miễn phí thanh toán thẻ

Máy lọc nước RO ISORA 8 lõi BL8H

Máy lọc nước RO ISORA 9 lõi GLA9H

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước nóng lạnh ISORA BL52-VN320

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước RO ISORA 8 lõi BLA8

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước RO ISORA 9 lõi BLA9H

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước RO ISORA 9 lõi BLA9 UV

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước RO ISORA 8 lõi GLA8

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Toshiba TWP-W1643SV(W) 4 lõi

Nhân công lắp đặt

Máy RO Không Tủ

Máy lọc nước RO ISORA 9 lõi GLA9 UV

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Máy lọc nước Kangaroo hydrogen KG100HA

Công lắp đặt

Bình lọc nước Alaska B18

Máy lọc nước nóng lạnh ISORA SL52-VN320

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Mitsubishi Cleansui EU101

Mitsubishi Cleansui ION KIỀM EU301

Nhân công lắp đặt

Máy lọc nước Kangaroo KG118IN