Alaska

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska 1 Hp AC-9WA

Công lắp đặt
Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Điều hòa Alaska 2,0 Hp AC-18WA

Công lắp đặt
Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Công lắp đặt

Điều hòa ALASKA AC-12WI 1.5HP

Công lắp đặt  + Trả góp %

Điều hòa ALASKA 2 ,5 ngựa AC-24WA 2.5HP

Công lắp đặt