Súp lơ (kg)

Súp lơ (kg)

Ngọn su su (kg)

Ngọn su su (kg)

FREE SHIP 5km
Mướp ngọt (kg)

Mướp ngọt (kg)

Khoai tây Đà Lạt (kg)

Khoai tây Đà Lạt (kg)

Khoai Lang Tím (kg)

Khoai Lang Tím (kg)

FREE SHIP 5km
Khoai Lang Nhật (kg)

Khoai Lang Nhật (kg)

Khoai Lang mật (kg)

Khoai Lang mật (kg)

FREE SHIP 5km
Khổ qua (kg)

Khổ qua (kg)

FREE SHIP 5km
Củ cải trắng (kg)

Củ cải trắng (kg)

FREE SHIP 5km
Cải thìa

Cải thìa (kg)

Cải ngọt (kg)

Cải ngọt (kg)

Cải kale (kg)

Cải kale (kg)

Cải cầu vồng (kg)

Cải cầu vồng (kg)

FREE SHIP 5km
Chanh không hạt (kg)

Chanh không hạt (kg)

FREE SHIP 5km
Cà tím (kg)

Cà tím (kg)

FREE SHIP 5km
Bí đỏ hồ lô (kg)

Bí đỏ hồ lô (kg)

FREE SHIP 5km
Mồng tơi (kg)

Mồng tơi (kg)

FREE SHIP 5km
Bắp mỹ (trái)

Bắp mỹ (trái)

Xà lách lô lô iceberg (kg)

Xà lách lô lô iceberg (kg)

FREE SHIP 5km