Tủ đông ALASKA BCD-5567N

Tủ đông ALASKA BCD-5567N

Bàn ủi BL-1000
Tủ đông Alaska B-550C (408 Lit)

Tủ đông Alaska B-550C (408 Lit)

Tủ đông Alaska inverter HB-890CI (588 Lít)
Tủ đông Alaska KC-310 (310 Lít)

Tủ đông Alaska KC-310 (310 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ Đông Kính Cong Alaska KN-400 (400 Lít)
Tủ mát Alaska LC-50 (mini 50 Lít)

Tủ mát Alaska LC-50 (mini 50 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ mát Alaska LC-633H (342 Lít)

Tủ mát Alaska LC-633H (342 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ mát Alaska LC-643DB (342 Lít)

Tủ mát Alaska LC-643DB (342 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ mát Alaska inverter LC-733HI (382 Lít)

Tủ mát Alaska inverter LC-733HI (382 Lít)

Tủ mát Alaska SL-14C3 (1200 Lít)

Tủ mát Alaska SL-14C3 (1200 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ mát Alaska SL-7C (580 Lít)

Tủ mát Alaska SL-7C (580 Lít)

Bàn ủi BL-1000
TỦ MÁT Alaska SL-12C

Tủ mát Alaska SL-12C (960 Lít)

Bàn ủi BL-1000
Tủ đông Funiki HCF 606S2D2

Tủ đông Funiki HCF 606S2D2

Combo PMH 2021K
Tủ đông HCF-506S2D2

Tủ đông HCF-506S2D2

Combo PMH 2021K
Tủ đông Funiki HCF-666S1D2 352L

Tủ đông Funiki HCF-666S1D2 352L

Combo PMH 2021K
Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ 107 lít

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ 107 lít

Combo PMH 2021K
Tủ đông AQUA AQF-C5702E Inverter 365L

Tủ đông AQUA AQF-C5702E Inverter 365L

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ
Tủ đông AQUA AQF-C5701E Inverter 429L

Tủ đông AQUA AQF-C5701E Inverter 429L

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ
Tủ đông AQUA AQF-C4201E Inverter 320L

Tủ đông AQUA AQF-C4201E Inverter 320L

Combo PMH 2021K