Electrolux

Kiểu tủ

Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

Tủ lạnh Electrolux ETB2900PC 290 lít

Tủ lạnh Electrolux EBE3200SA 320 lít

Tủ lạnh Electrolux EBB3500PA-RVN 347 lít