Tủ Lạnh Mitsubishi MR-CX35EM-BRW-V 272 lít
Tủ Lạnh Mitsubishi Electric MR-F42EH-ST-V

Tủ Lạnh Mitsubishi Electric MR-F42EH-ST-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV32EJ-BR-V