Panasonic

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Panasonic 10Kg NA-F100A9DRV

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-V105FR1BV

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-V105FR1BV

Bộ thủy tinh 3 món Lock and Lock

Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

Máy giặt Panasonic 8.2 kg NA-F82Y01DRV

Máy giặt sấy Panasonic inverter 9 kg NA-V90FC1WVT

Máy giặt sấy Panasonic inverter 9 kg NA-V90FC1WVT

Bộ thủy tinh 3 món Lock and Lock
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT

Bộ thủy tinh 3 món Lock and Lock
Máy giặt sấy Panasonic inverter 10 kg NA-V10FC1WVT
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 kg kg NA-S956FR1BV
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV

Bộ thủy tinh 3 món Lock and Lock

Máy Giặt Panasonic 9 Kg NA-F90A4BRV

Máy giặt Panasonic 9 Kg NA-F90A9BR

Máy Giặt Panasonic 9 Kg NA-F90X5LRV

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic 8.5kg NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic 10 Kg NA-F100A9BRV

Máy giặt Panasonic NA-FS95V7LRV

Máy giặt Panasonic 10kg NA-V10FX1LVT

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV

Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4HRV