Funiki

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki 2 ngựa HSC18TMU

Công lắp đặt

Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT trị giá 300.000đ

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki Inverter 2.5 HP HIC24TMU

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Funiki inverter 2 ngựa HIC18MMC

Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Điều hòa Funiki 2Hp HSC18TAX

Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa Funiki 2 Hp SC18MMC.2

Điều hòa Funiki 1 Hp SC09MMC