Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Điều hòa Funiki 2Hp HSC24TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Điều hòa Funiki 1Hp HSC18TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC18TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K
Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa Funiki 1.5Hp HSC12TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC09TAX

Điều hòa Funiki 1Hp HSC09TAX

Công lắp đặt + Combo PMH 2021K