Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa LG Inverter 1 HP V10APF

Điều hòa LG Inverter 1 HP V10APF

TỦ ĐÔNG ALASKA BÀY HÀNG KC-203S

TỦ ĐÔNG ALASKA BÀY HÀNG KC-203S

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-04500C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-04500C

Điều hòa Mitsubishi Heavy  1 Hp SRK10CRS-S5
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Funiki 1 Hp SC09MMC

Điều hòa Funiki 1 Hp SC09MMC

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Công lắp đặt
Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Công lắp đặt
Điều hòa Aqua 9000 BTU 1 chiều Inverter AQA-KCRV9WJ

Điều hòa Aqua 9000 BTU 1 chiều Inverter AQA-KCRV9WJ

Công lắp đặt
Tủ đông Alaska 210 lít BCD3568C

Tủ đông Alaska 210 lít BCD3568C

Tủ đông Alaska 103 lít BD-150

Tủ đông Alaska 103 lít BD-150

Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ Đông Alaska 295 Lít BD-400C

Tủ Đông Alaska 295 Lít BD-400C

Nồi cơm điện ALASKA CR-15; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora
Tủ đông Hòa Phát 245 lít HCF 606S2Đ2
Tủ đông Alaska HB-550C (419Lit)

Tủ đông Alaska HB-550C (419Lit)

Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ đông Alaska HB-550N (419 Lít)

Tủ đông Alaska HB-550N (419 Lít)

Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ đông Alaska HB-890C (588 Lít)

Tủ đông Alaska HB-890C (588 Lít)

Quạt hơi nước Daikiosan DKA 04500D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA 04500D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA 10000A

Quạt hơi nước Daikiosan DKA 10000A

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A

Máy làm mát DAIKIO DK 1500B

Máy làm mát DAIKIO DK 1500B

Máy làm mát DAIKIO DK 1300A

Máy làm mát DAIKIO DK 1300A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2Đ2 205 lít
Tủ đông Alaska BCD 3068N

Tủ đông Alaska BCD 3068N

Tủ đông ALASKA BCD-4567N

Tủ đông ALASKA BCD-4567N

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKC25UAVMV

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKC25UAVMV