Sharp

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

Công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

Công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW