Sharp

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW