Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-126ISU

Tủ lạnh Funiki FR-91CD 90 lít

Tủ lạnh mini Funiki FR-51CD 50L

Tủ lạnh Funiki 152L FR-152CI

Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

Tủ lạnh Funiki FR-132CI 130 lít

Tủ lạnh Funiki FR-125CI