LG

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa LG Inverter 1.5 HP V13WIN1 mới 2024

Công lắp đặt

Điều hòa LG Inverter 2HP V18WIN mẫu mới 2023

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa LG inverter 1 Hp V10ENW1

Điều hòa LG Inverter 1 HP V10WIN1

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa LG inverter 1,5 Hp V13ENS1

Điều hòa LG 2 chiều 18.000BTU inverter B18END

Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG Inverter 1 HP V13API1

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V13APIUV

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V10APIUV

Điều hòa LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

Điều hòa LG Inverter 1 HP V10APF

Điều hòa LG Inverter V10APFUV

Điều hòa LG Inverter 2.5HP V24ENF1

Điều hòa LG Inverter 2HP V18ENF1