LG

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa LG inverter 1 Hp V10ENW1

Combo phiếu mua hàng trị giá 3.000.000 đ; Nhân công lắp đặt

Điều hòa LG Inverter 1 HP V13API1

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V13APIUV

Điều hòa LG Inverter 1 Hp V10APIUV

Điều hòa LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

Điều hòa LG Inverter 1 HP V10APF

Điều hòa LG Inverter 1.5 HP V13APFUV

Điều hòa LG Inverter V10APFUV

Điều hòa LG Inverter 2.5HP V24ENF1

Điều hòa LG Inverter 2HP V18ENF1

Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa LG inverter 1,5 Hp V13ENS1