Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Casper Inverter 9.5 KG WF-95I140BWC

Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora