Nagakawa

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 ngựa NIS-C09R2H12

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Nagakawa 2HP NS-C18R2T30

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa 1 chiều Nagakawa NS-C09R2T30 9000 Btu

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa treo tường Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1T20 50000BTU/h 1 chiều

Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Nagakawa Inverter 1,5 ngựa BTU NIS-C12R2T29

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Nagakawa 1,5 ngựa NS-C12R2T30

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Nagakawa inverter 2 ngựa NIS-C18R2T29

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2H12 18000Btu/h 1 chiều

Nhân công lắp đặt

Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều inverter NIS-C24R2T01

Công lắp đặt