Mitsubishi

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều inverter SRK10YYP-W5

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Mitsubishi Heavy Biến tần 1.5 HP SRK13YYP-W5

Nhân công lắp đặt

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2 HP MSY/MUY-JW50VF

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 2HP SRK18YXP-W5/SRC18YXP-W5

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hoà Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-JW35VF

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hoà Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY- JW25VF

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa 1 chiều Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

Nhân công lắp đặt

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 HP SRK18CL-5

Công lắp đặt  + Trả góp %

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter SRK13YXP-W5

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.024.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter SRK-13YW-W5

Công lắp đặt

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY SRK18YT-S5/SRC18YT-S5 2 HP

Công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2Hp SRK18CS-5

Công lắp đặt