Gia dụng

Bộ lọc

Loại máy

Kiểu dáng

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 15RS

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Electrolux EWE451BX

Máy nước nóng Electrolux EWS30DDX

Máy nước nóng gián tiếp Ariston Pro 80 V 2.5FE đứng

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 15B

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 15R

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 30B

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 30R

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston Blu Slim 20

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 15LUX

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston AN2 15 TOP 15L

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Vitaly SL20 2.5FE

Máy nước nóng gián tiếp Ariston AN2 30RS

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston AN2 30 TOP 30L

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston Vitaly 15L 2.5FE

Máy nước nóng Ariston SMC45PE-VN

Công lắp đặt; Miễn phí thanh toán thẻ; Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora; Trả góp 0%

Máy nước nóng Ariston SMC45E

Công lắp đặt; Miễn phí thanh toán thẻ; Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng gián tiếp Ariston 30L SL2 30RS

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston SL2 20RS 20L

Máy nước nóng Ariston SL2 20R 20L

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy nước nóng Ariston SM45PE-VN

Công lắp đặt; Công lắp đặt  + Trả góp %; Miễn phí thanh toán thẻ; Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora; Trả góp 0%

Bình nước nóng trực tiếp Ariston Aures SM45PE SBS VN

Công lắp đặt  + Trả góp %; Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Bình nước nóng trực tiếp Ariston Aures SM45E SBS VN

Công lắp đặt  + Trả góp %; Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 200.000 đồng mua máy làm mát Daikio; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Bình nước nóng trực tiếp Ariston SB35E-VN

Công lắp đặt  + Trả góp %