Toshiba

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13H4KCVG-V

Công lắp đặt

Điều hòa Toshiba 1,5 HpH13QKSG-V

Nhân công lắp đặt