PANASONIC

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8

Công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 Hp CU/CS-N9ZKH-8

Điều hoà Panasonic 2 Chiều Inverter 2 ngựa YZ18XKH-8 -2

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-YZ12WKH-8

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8

Công lắp đặt

Điều hòa Panasonic Inverter 1,5 HP CU/CS-XU12ZKH-8

Công lắp đặt

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8

Công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8 model 2023

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Panasonic inverter 9000 BTU CU/CS-XPU9XKH-8

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Điều hòa Panasonic 1 Hp CU/CS - KC9QKH -8

Điều hòa Panasonic 1 Hp CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 2,5 Hp CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 2,0 Hp CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 2,0 Hp CU-N18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1,5 Hp CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1,5 Hp CU-N12SKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-U9SKH-8

Điều hòa Panasonic 1.5 HP CU/CS-U12SKH-8