Quạt lửng Sharp có điều khiển PJ-L40RV-WH
Quạt lửng Sharp có điều khiển PJ-L40RV-LG
Quạt lửng Sharp có điều khiển PJ-L40RV-DG
Máy làm mát Daikiosan DKA-04000A/04000B

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000A/04000B

Quạt làm mát không khí Daikiosan DKA-00800A