Electrolux

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Máy lạnh Electrolux 1.5 HP ESM12CRM-A4

Điều hòa Electrolux 1 Hp ESM18CRO-A1

Điều hòa Electrolux 1,5 Hp ESV12CRO-B2

Điều hòa Electrolux 1 Hp ESM09CRD