Daikin

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV (new 2022)

Nhân công lắp đặt

Điều hoà DaiKin 2 chiều nóng/ lạnh 1 Hp FTXD25HVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Daikin inverter 1,5 Hp FTKS35GVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKS25GVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Daikin inverter 1,5 Hp FTKQ35SVMV (Hàng Trưng Bày)

Công lắp đặt; Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Daikin inverter 1,5 Hp FTKQ35SAVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKQ25SAVMV

Voucher 200.000 đồng mua hàng tại Siêu thị thực phẩm

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKQ35SAVMV

Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V

Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

Điều hòa Daikin inverter 1 Hp FTKC25UAVMV

Điều hòa Daikin inverter 2 Hp FTKC50UVMV