Tủ lạnh Aqua Inverter 252L AQR-IP257BN

Tủ lạnh Aqua Inverter 252L AQR-IP257BN

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Inverter Aqua AQR-IG347DN-GB 318 lít

Tủ lạnh Inverter Aqua AQR-IG347DN-GB 318 lít

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua AQR-P225AB 225 Lít

Tủ lạnh Aqua AQR-P225AB 225 Lít

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua 244 lít AQR-275AB

Tủ lạnh Aqua 244 lít AQR-275AB

Combo PMH 2021K; Giỏ quà Tết trị giá 200.000 đồng; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora
Tủ lạnh Aqua AQR-P275AB 269 Lít

Tủ lạnh Aqua AQR-P275AB 269 Lít

Combo PMH 2021K; Miễn phí thanh toán thẻ; Phiếu mua hàng 2.000.000 đồng mua máy lọc nước Isora