Samsung

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy sấy bơm nhiệt Samsung 9kg DV90TA240AX/SV

Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung DF60R8600CG/SV

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler S5MB

Combo phiếu mua hàng 8.5 triệu