Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023

Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hoà Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 ngựa model 2023

Điều hoà Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 ngựa model 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW ( MODEL 2023 )

Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW ( MODEL 2023 )

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ
Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa LG Inverter 1HP V10WIN mẫu mới 2023
Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Điều hòa Casper inverter 1,5 ngựa GC-12IS32
Điều hòa Casper inverter 1 ngựa MC-09IS33
Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Công lắp đặt
Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000C

Quạt hơi nước Daikio DKA-05000B

Quạt hơi nước Daikio DKA-05000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000A

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU Gas R32

Điều hòa Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU Gas R32

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

Điều hòa Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

Công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora
Điều hòa Daikin 1,5 ngựa FTF35UV1V/RF35UV1V
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Công lắp đặt
Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa Daikin 1 ngựa FTF25UV1V/RF25UV1V

Điều hòa Daikin 1 ngựa FTF25UVMV

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Công lắp đặt
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5HP
Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Công lắp đặt
Điều hòa ALASKA  AC-12WI 1.5HP

Điều hòa ALASKA AC-12WI 1.5HP

Combo phiếu mua hàng 12.000.000đ; Nhân công lắp đặt
Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A