Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Điều hòa Alaska 1,5 Hp AC-12WA

Công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023

Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hoà Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 ngựa model 2023

Điều hoà Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 ngựa model 2023

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW ( MODEL 2023 )

Điều hòa Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW ( MODEL 2023 )

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (GC-09IS35) Model 2023

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa Funiki 1 ngựa HSC09TMU

Điều hòa LG Inverter 1HP V10WIN mẫu mới 2023
Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS33

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Casper 1 ngựa SC-09FS33

Điều hòa Casper 1,5 ngựa SC-12FS33

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Casper inverter 1,5 ngựa GC-12IS32
Điều hòa Casper inverter 1 ngựa MC-09IS33
Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Điều hòa Funiki Inverter 1 HP HIC09TMU

Công lắp đặt
Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000D

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000C

Quạt hơi nước Daikio DKA-05000B

Quạt hơi nước Daikio DKA-05000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000A

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Casper 1.5 HP KC-12FC32

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU

Điều hòa Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU Gas R32

Điều hòa Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU Gas R32

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Nagakawa 1 ngựa NS-C09R2H06 9000 Btu/h

Điều hòa 1 chiều Nagakawa NS-C09R2T30 9000 Btu ( Model 2023 )

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Điều hòa Sharp Inverter 1,5 HP AH-X12XEW

Nhân công lắp đặt
Điều hòa Daikin 1,5 ngựa FTF35UV1V/RF35UV1V
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 ngựa SRK09CTR-S5

Công lắp đặt
Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

Điều hòa Funiki 1,5 ngựa HSC12TMU

Điều hòa Daikin 1 ngựa FTF25UV1V/RF25UV1V

Điều hòa Daikin 1 ngựa FTF25UVMV

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-01500B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000E

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-05000G

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 Hp MS-JS25VF

Công lắp đặt
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5HP
Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa Alaska inverter 1 Hp AC-9WI

Điều hòa ALASKA  AC-12WI 1.5HP

Điều hòa ALASKA AC-12WI 1.5HP

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000B

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000C

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A

Quạt hơi nước Daikiosan DKA-06000A

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Điều hòa Carrier 1.5 HP 38/42CER013-703V

Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Điều hòa Carrier Inverter 1.5HP 38/42GCVBE013-703V

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Điều hòa Carrier Inverter 1HP 38/42GCVBE010-703V

Nhân công lắp đặt; Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora