Gia dụng

Công suất

Máy hút bụi không dây Hitachi PV-XL1K

Máy hút bụi Hitachi PV-XL2K 24CV CG

Máy hút bụi Hitachi PV-XFL300

Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 24CV RC

Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 24CV TGN

Máy hút bụi Hitachi CV-SE22V 24CV BRE

Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 24CV LBR

Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 24CV BRE

Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 24CV OR

Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 24CV BL

Máy hút bụi Hitachi CV-SH18E 24CV BL

Máy hút bụi Hitachi CV-SF16 24CV LGN

Máy hút bụi Hitachi CV-SF16 24CV BRE

Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 24CV-BL

Máy hút bụi Hitachi CV-BF16 24CV YE

Máy hút bụi Hitachi CV-BF16 24CV RE

Máy hút bụi Hitachi CV-BF16 24CV GN

Máy hút bụi Panasonic MC-YL635TN46

Miễn phí thanh toán thẻ

Máy hút bụi Panasonic MC-CG370GN46

Miễn phí thanh toán thẻ

Máy hút bụi Panasonic MC-CG371AN46

Máy hút bụi Panasonic MC-CL305BN46

Miễn phí thanh toán thẻ

Máy hút bụi Panasonic MC-CL431AN46

Máy hút bụi Panasonic MC-CG302DN46

Miễn phí thanh toán thẻ

Máy hút bụi Electrolux Z1850