Aqua

Công nghệ Inverter

Kiểu dáng

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV10FB

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hoà Aqua inverter 1 ngựa AQA-KCRV9WNM

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa AQUA 1.0 HP AQA-KCR9NQ-S

Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Aqua inverter 1 Hp AQA-KCRV9WGSB

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Aqua 9000 BTU 1 chiều Inverter AQA-KCRV9WJ

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hoà Aqua inverter 1,5 Hp AQA-KCRV12WNM

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12NQ

Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WJB

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Điều hòa Aqua 1,5 Hp AQA-KCR12KB

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ

Công lắp đặt; Nhân công lắp đặt; PMH 2.022.000đ mua máy lọc nước Isora