Panasonic

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Panasonic NA 16VX1WAS

Máy giặt Panasonic NA 16VX1WAS

CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021
Máy giặt Panasonic NA-128VX6LV2v

Máy giặt Panasonic NA-128VX6LV2v

(CLĐ + 3m ống đồng) hoặc 500K + Combo 2021K; Bàn ủi BL-1000; CLĐ + 2M ống + Combo PMH 2021; Combo PMH 2021K; Công lắp đặt + Combo PMH 2021K; Máy sấy tóc Panasonic NE71-P645; Máy sinh tố Panasonic MX-GX1511
Máy giặt Panasonic NA- F90X1LRV

Máy giặt Panasonic NA- F90X1LRV

COMBO PMH 2021K & BST 024
Máy giặt Panasonic NA-FS13V7SRV

Máy giặt Panasonic NA-FS13V7SRV

(CLĐ + 3m ống đồng) hoặc 500K + Combo 2021K; COMBO PMH 2021K & BST 024
Máy giặt Panasonic NA-F90A9DRV

Máy giặt Panasonic NA-F90A9DRV

COMBO PMH 2021K & BST 024
Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic NA-120VG6WV2

Máy giặt Panasonic NA-120VG6WV2

Máy giặt Panasonic NA-FS10V7LRV

Máy giặt Panasonic NA-FS10V7LRV

Máy giặt Panasonic NA-FD95X1LRV

Máy giặt Panasonic NA-FD95X1LRV

Máy giặt Panasonic NA-FD16V1BRV

Máy giặt Panasonic NA-FD16V1BRV

Bàn ủi BL-1000
Máy giặt Panasonic NA-FD12XR1LV

Máy giặt Panasonic NA-FD12XR1LV

Máy giặt Panasonic NA - FD11VR1BV

Máy giặt Panasonic NA - FD11VR1BV

Máy giặt Panasonic NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic NA-F100A9DRV

Máy giặt Panasonic NA-F100A9DRV

Máy giặt Panasonic NA-F100A4HRV

Máy giặt Panasonic NA-F100A4HRV

Máy giặt Panasonic NA-FS95V7LRV

Máy giặt Panasonic NA-FS95V7LRV

Máy giặt Panasonic NA-FS85X7LRV

Máy giặt Panasonic NA-FS85X7LRV

Máy giặt Panasonic 10kg NA-V10FX1LVT

Máy giặt Panasonic 10kg NA-V10FX1LVT

Máy giặt lồng đứng Panasonic NA-F100V5LRV
Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV

Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV