Toshiba

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Toshiba 9 kg AW-M1000FV(MK)

Máy Giặt Toshiba 7 Kg AW-K800AV(WW)

Nước giặt Omo Matic 2,2kg