Toshiba

Khối lượng giặt

Loại máy giặt

Máy giặt Toshiba 9 kg AW-M1000FV(MK)

Máy giặt Toshiba 8 kg AW-M905BV(MK)

Máy giặt Toshiba 10 kg AW-M1100PV(MK)

Máy giặt Toshiba 7 Kg AW-L805AV (SG)

Máy Giặt Toshiba 7 Kg AW-K800AV(WW)

Nước giặt Omo Matic 2,2kg