Tủ đông Hòa Phát 252 lít HPF AD6252

Tủ đông Hòa Phát 205 Lít HPF BD6205

Tủ đông Hòa Phát 107 Lít HPF AD6107

Tủ đông Hòa Phát 271 Lít HPF BD6271

Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Tủ đông Hòa Phát 147 lít HUF 350SR1

Trả góp 0% 6 tháng thời gian áp dụng '01/10/2023 - 31/12/2023

Tủ đông Hòa Phát 245 lít HCF 606S2Đ2

Trả góp 0% 6 tháng thời gian áp dụng '01/10/2023 - 31/12/2023

Tủ đông Hòa Phát Inverter 1 ngăn 1 chế độ đông HPF AD8252

Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora

Tủ đông Hòa Phát 271 lít HCFI 656S2Đ2

Phiếu mua hàng 2.023.000đ mua Máy lọc nước Isora
Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 300SR1 106 lít 4 ngăn
Tủ đông Hòa Phát 352 lít HCF 666S1Đ2

Tủ đông Hòa Phát 352 lít HCF 666S1Đ2

Trả góp 0% 6 tháng thời gian áp dụng '01/10/2023 - 31/12/2023