Mơ ( Cam thảo) 200g

Mơ dẻo gừng 200g

Cóc xào 200g

Xoài sấy dẻo 300g 30G/Thùng

Mít Thái sấy 200g - 30G/T

Khoai sấy Mix 200g - 40G/T

Chuối sấy 200g - 40G/T

Mứt Mơ Hữu Cơ Jardin Bio 320G

Mứt Cam Hữu Cơ Jardin Bio