Bắp Mỹ ( Hột Vàng ) Pn

Ngò Rí 100G Pn

Giá 1kg

Diếp Cá 100G Pn

Rau Quế 100g

Rau Húng 100G Pn

Cải mầm 500g PN

Bồ Ngót 500G Pn

Tần Ô 500G Pn

Rau Muống 500G Pn

Rau dền 500g

Rau Cần PN (500g)

Mồng tơi 500g

Cải thìa xanh 500g

Cải ngọt 500g

Cải bằng (cải cay) 500g