Bia SAPPORO 6x650ml Premium

Bia SAPPORO 12x500ml Premium

Bia SAPPORO 24x330ml Premium

Nước khoáng Lavie 1,5L

Nước Lavie lon vị dâu

Nước Ép Dâu Tây Pfanner 1L

Nước Ép Mâm Xôi Pfanner 1L

Nước Ép Lựu Pfanner 1L

Nước Ép Táo 100% Pfanner 1L

Nectar Xoài 35% Prima 1L

Nước Dứa 100% Prima 1L

Nước Táo 100% Prima 1L

Nước Cam 100% Prima 1L

Thùng Strongbow lon

Két Strongbow 330ml

Két bia Larue chai 330ml (20 chai)

Thùng Larue lon 330ml (24 lon)

Két Heineken Silver chai 330ml

Thùng 24 lon bia Tiger Crystal 330ml

Két Bia Tiger chai 330ml

Thùng 24 lon bia Tiger 330ml