Nước khoáng Lavie 1,5L

Nước Lavie lon vị dâu

Nước Ép Dâu Tây Pfanner 1L

Nước Ép Mâm Xôi Pfanner 1L

Nước Ép Lựu Pfanner 1L

Nước Ép Táo 100% Pfanner 1L

Nectar Xoài 35% Prima 1L

Nước Dứa 100% Prima 1L

Nước Táo 100% Prima 1L

Nước Cam 100% Prima 1L

Thùng Strongbow lon

Két Strongbow 330ml

Thùng Larue lon 330ml (24 lon)

Két Heineken Silver chai 330ml